Akademik

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

Prof. Dr. Abdullah Menzek

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Doç. Dr. Gamze Güney
Dr. Öğr. Üyesi Ali Burak Toy
Dr. Öğr. Üyesi Aliye Gündoğdu
Dr. Öğr. Üyesi Meral Demir
Arş. Gör. Yakup Önal

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü

Öğr. Gör. Fatih Bakırcı
Öğr. Gör. Özgür Hamza Küçük

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü