Eğitim-Öğretim

Yüksekokulumuzda 1 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, 1 Arş. Gör. Dr. ile 1 Öğretim Görevlisi, 3 Okutman, 3 Araştırma Görevlisi ile birlikte toplam 14 akademik 5 idari personel görev yapmaktadır.
Kurumsal kimliğini her geçen yıl daha da güçlendiren Yüksekokulumuz, önümüzdeki süreçte, bu çatı altında önce yüksek lisans eğitimini daha sonrada Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Bölümlerinin açılması yönündeki çalışmalarını devam ettirmektedir.

Eğitim ve Öğretim Hedefleri:
a) Eğitim ve spor sektörünün farklı kademelerinde istihdam için yetiştirilen kalifiye elemanların modern ve geleneksel spor bilimleri alanında teorik ve uygulamalar açısından donanımlı, bilişim teknolojisini kullanabilmesi ve meslek etiğine önem vermesi hassasiyetlerimiz arasındadır.
b) Yabancı dil eğitiminin dönemlere makul bir yoğunlukta aktarılması. Mesleki ve genel alanlarda olmak üzere uygulama tarafı zenginleştirilmiş bir yabancı dilin eğitimi müfredatına entegre (bütünleşmiş) edebilmesi planlanmaktadır.
c) Öğrencilerimizin bulunduğu alanda kendisini yetiştirebilmesi için son sınıfta staj, proje, tez alanında eğitim görmektedir. Öğretmenlik bölümü öğrencileri okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersi adı altında M.E.B’ na bağlı okullarda iki dönem staj görmektedir. Bu kapsamda okulumuzda 1 öğretim elemanı her yıl dönem başında danışmanlık görevini üstlenmektedir. Bunun yanında belirli dönemlerde öğrenci memnuniyet anketi uygulanarak öğrencilerin görüş ve değerlendirmeleri müdürlük ve ilgili öğretim elemanları tarafından takip edilmektedir.

Alt Yapı Geliştirme Hedefleri:
Okulumuz öğrencilerine eğitim alanlarına yönelik fiziki ve fiziki olmayan koşulları ve ortamları sağlamak hedeflerimiz arasındadır. Üniversitemiz bünyesinde; Öğrencilerin ders ve bilimsel amaçlı faydalanacağı bilgisayar odası, iki adet teknolojik donanımlı laboratuar, 1 adet teknolojik donanımlı derslik bulunmaktadır. Üniversitemiz kütüphanesine Beden Eğitimi ve Spor Biliminin farklı disiplinlerine hitap edecek kaynaklar kazandırılmıştır. Alana ait web tabanlı kaynakların alternatifleri artırılmaya çalışılmaktadır. Bunun yanında; 1 adet spor salonu tamamlanmış olup, Öğrencilerimizin aktif halde katıldığı spor kulüpleri, yüksekokul içinde ve dışında fiziki ve görsel alanların yenilenmesi (yol, peyzaj, ağaçlandırma) gibi çalışmalar devam etmektedir.

Çevre ve Sosyal Sorumluluk Hedefleri:
Çalışanların ve öğrencilerin çevreye duyarlı bir şekilde sorumlu hareket etme duygularının geliştirilmesi, temizlik ve geri dönüşüm konusunda yapılan yardımlaşmanın ve ağaçlandırma çalışmaların arttırılması, öğrencilerimizin doğa ve çevre kulüplerine katılımının yükseltilmesi gayretleri devam etmektedir. İlimizde yapılmakta ve yapılacak olan tüm sportif faaliyetlerin içerisinde yer almak, bilgi deneyim ve imkânlarıyla yol gösteren, kurumlar içerisinde sağlıklı bir toplumun oluşması için projeler üreterek ve uygulanmaya konulmasını sağlamak hedeflerimiz arasındadır.